Växthus

Ska utgöra en fast byggnad där man odlar växter. Byggnaden står på samma plats i flera år, vilket innebär att tunnelodling på friland som flyttas runt inte ingår i definitionen.

Odling i avgränsade bäddar räknas alltid som växthus.