P-AL-klass

En indelning av jordar efter koncentrationen av lättlöslig fosfor.