Verksamhetsplats

En verksamhetsplats är en fysiskt avgränsad plats där det bedrivs restaurangverksamhet, och som ingår i en kedja (se definition av Kedja).