Högmjölkande idisslare

Kor, får och getter med uppenbart spänt juver i behov av regelbunden mjölkning.

Se även referens i Jordbruksverkets föreskrift om slakt och avlivning (SJVFS 2019:8 saknr. L22).