Produktion

Primärproduktion, förädling, hantering, lagring och packning av en produkt eller råvara som ska KRAV-certifieras eller KRAV-märkas.

Verksamhet som bedrivs i KRAV-certifierade restauranger är också produktion.