Styckemärkt

Produkter i lösvikt som är märkta styckevis eller buntvis med en etikett, till exempel ett KRAV-märke.