Parallellproduktion/Parallellodling

Inom lantbruk finns benämningen parallellproduktion både inom växtodlingen och inom djurhållningen.

Parallellproduktion inom djurhållning innebär att samma djurslag sköts konventionellt och enligt KRAVs regler inom samma brukningsenhet/företag. Parallelldjurhållning är endast tillåtet under mycket begränsade villkor.

Parallellproduktion inom växtodling innebär att samma gröda odlas konventionellt och enligt KRAVs regler inom samma brukningsenhet/företag. Parallell­odling är endast tillåtet under mycket begränsade villkor.