Naturfrämmande

Ämne som inte är naturligt förekommande och som inte har identifierats i naturen.