Basprodukter

Med basprodukter avses livsmedel och produkter som utgör stommen i menyn på den aktuella restaurangen.