Biologiska processer

Processer som sker med hjälp av levande organismer, till exempel rötning, kompostering, fermentering och jäsning.