Gård/Brukningsenhet

En lantbruksfastighet eller ett lantbruksföretag som består av en eller flera registerfastigheter eller delar av sådana fastigheter som har gemensam bokföring.

Begreppet motsvarar EU-förordningens ”jordbruksföretag”. Vi använder gård och brukningsenhet som precis samma begrepp.