Styckemärkt

Produkter i lösvikt som är märkta styckevis eller buntvis med en etikett, till exempel ett KRAVs märke.