Växtföljd

En planerad ordningsföljd mellan grödor på ett enskilt skifte.