Högsta tillåtna giva

Den maximala mängd av ett gödsel- eller jordförbättringsmedel (produktionshjälpmedel) som en lantbrukare får tillföra marken utan att det medför att för stora mängder tungmetaller eller växtnäring samtidigt tillförs.

Den högsta tillåtna givan får som mest beräknas för fem år.

Du ska ange hur lång tid du använt i din beräkning.