Polymerisationshjälpmedel

Ämne som används för att åstadkomma ett lämpligt medium för tillverkning av polymerer eller plast; det kan förekomma oavsiktligt i slutmaterialet men har inte någon fysikalisk eller kemisk effekt på det.