Ekologisk

Ordet ekologisk får användas vid märkning och marknadsföring av produkter om EU-förordningen för ekologisk produktion (EU) 2018/848 uppfylls. KRAV-märkta produkter är ekologiska, förutom de som certifieras enligt reglerna för Produktionshjälpmedel i kapitel 12 och för Fiske i kapitel 17.