Hållbara livsmedel

KRAVs definition av vilka olika livsmedel som får räknas in i kvoten för att uppnå olika nivåer i restaurangcertifieringen (kapitel 15), se bilaga 5. Observera att denna definition endast gäller för kapitel 15.