Fysikaliska processer

Processer som sker med fysikaliska metoder till exempel malning, frysning och torkning.