Mindre slakteri

Slakteri som slaktar färre än 1 000 djurenheter per år. EU-förordning (EG) nr 1099/2009 definierar detta som slakterier där färre än 1 000 däggdjursenheter eller 150 000 fåglar eller kaniner slaktas per år.

Det är möjligt att lägga samman olika djurkategorier för att de ska kunna jämföras, enligt följande:

  • Vuxna nöt och hästdjur: 1 djurenhet.
  • Andra nötkreatur: 0,50 djurenheter.
  • Gris med en levande vikt över 100 kg: 0,20 djurenheter.
  • Övriga grisar: 0,15 djurenheter.
  • Får och getter: 0,10 djurenheter.
  • Lamm, killingar och spädgrisar med en levande vikt under 15 kg: 0,05 djurenheter.