Färdigförpackad

Ett färdigförpackat livsmedel är ett livsmedel som placerats i en förpackning innan det når konsumenten. Förpackningen behöver inte omsluta livsmedlet helt. Avgörande är om förpackningen omsluter livsmedlet på ett sådant sätt att innehållet inte kan ändras utan att förpackningen öppnas eller ändras. Hela definitionen finns i artikel 2.2 e i förordning (EU) nr 1169/2011.

(Definitionen är tagen från Livsmedelsverket, kontrollwiki https://kontrollwiki.livsmedelsverket.se/artikel/33/fardigforpackade-livsmedel#vad-auml-r-ett-f-auml-rdigf-ouml-rpackat-livsmedel-nbsp-