Bestånd

Biologisk enhet som avgränsar individer inom en art som i huvudsak har gemensam geografisk och årlig livscykel. I kapitel 17 används begreppet i den här betydelsen: En avgränsningsbar grupp av fiskar av samma art som har ett gemensamt fortplantningsområde. Betesperioden

Den tiden då djuren ska vara på bete, som en sammanhängande period under växtsäsongen. För idisslare är minimitiden för betesgång:

  • minst 2 månader i Dalarna, Gävleborg, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten
  • minst 3 månader i Stockholm, Uppsala, Södermanland, Östergötland, Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Gotland, Västra Götaland, Värmland, Örebro och Västmanland
  • minst 4 månader i Blekinge, Skåne och Halland.
  • För gris och fjäderfä gäller minst 4 månader.