Brukningsenhet/Gård

En lantbruksfastighet eller ett lantbruksföretag som består av en eller flera registerfastigheter, eller delar av sådana fastigheter, som har gemensam bokföring.

Begreppet motsvarar EU-förordningens ”jordbruksföretag”.

Vi använder gård och brukningsenhet som precis samma begrepp.