1. Introduktion till KRAVs regler

I det här kapitlet berättar vi om grunden för KRAVs regler, först övergripande och sedan kapitelvis. Du får veta syftet med reglerna och får korta beskrivningar av reglernas innehåll med förklaringar. De konkreta regler som du som är KRAV-certifierad ska tillämpa börjar i kapitel 2.

Vissa ord förklaras i avsnittet ”Definitioner”. De är skrivna med kursiv och fet stil. Definitionerna hittar du längst bak i reglerna.

Detta kapitel innehåller: