19. Certifiering av kedjor

Reglerna för certifiering av kedjor kan du tillämpa tillsammans med reglerna för Restauranger och storhushåll, kapitel 15. Verksamheterna ska också följa de allmänna reglerna i kapitel 2, 3 samt reglerna i kapitel 20.

Samtliga regler i detta kapitel är KRAVs egna. Vi har därför inte märkt ut dem med (K).

Detta kapitel innehåller: