5. Djurhållning

Reglerna i det här kapitlet beskriver hur du ska bedriva KRAV-certifierad djurhållning. Du som är certifierad för djurhållning ska också följa de allmänna reglerna i kapitel 2, 3 samt kapitel 20 och reglerna i kapitel 4 Växtodling.

Detta kapitel innehåller: