18. Regler för certifieringsorgan

I detta kapitel finns regler om hur certifieringsorgan som är ackrediterade för att certifiera enligt KRAVs regler ska arbeta, vilken kompetens revisorerna ska ha och om certifieringsorganens åtaganden gentemot KRAV.

Detta kapitel innehåller: