20. Märkning och marknadsföring

KRAV-märket är registrerat varumärke hos Patent- och registreringsverket. Registreringen ger KRAV ekonomisk förening ensamrätt till varumärket KRAV.

I detta kapitel finns regler om hur KRAVs namn och märken får användas, se även Bilaga 4.

KRAVs olika märken finns att ladda ner på www.krav.se/ladda-ner-market.

Exempel på hur du får använda dig av KRAVs namn och märken intill förpackade samt oförpackade produkter finner du i KRAVs varumärkesmanual.

Detta kapitel innehåller: