9. Livsmedelsförädling

Du som är certifierad för livsmedelsförädling ska också följa de allmänna reglerna i kapitel 2, 3 och 20.

Även du som endast hanterar eller lagrar KRAV-certifierade livsmedel ska vara certifierad för livsmedelsförädling om livsmedlen inte är förpackade. Då gäller endast regel 9.7, övriga regler i kapitel 9 berör inte dig.

Detta kapitel innehåller: