11. Fodertillverkning

Du som är certifierad för fodertillverkning ska också följa de allmänna reglerna i kapitel 2 och 3, samt reglerna i kapitel 20.

Även du som endast hanterar eller lagrar KRAV-certifierade foder, som inte är förpackade, ska vara certifierad för fodertillverkning. Reglerna i kapitel 11 berör dock inte dig, men du ska följa de allmänna reglerna i kapitel 2, 3 och 20, och särskilt uppmärksamma reglerna i avsnitt 3.2 som berör hantering och lagring av KRAV-certifierade råvaror och produkter.

Detta kapitel innehåller: