17. Fiske

Du som är certifierad för fiske ska också följa de allmänna reglerna i kapitel 2 och 3, samt reglerna om märkning och marknadsföring i kapitel 20.

Samtliga regler i det här kapitlet är KRAVs egna. Vi har därför inte märkt ut dem med (K).

Detta kapitel innehåller: