12. Produktionshjälpmedel

Reglerna i detta kapitel är KRAVs egna, med ett fåtal undantag. Vi har därför endast märkt ut de regler som baseras på EU-förordningen.

Detta kapitel innehåller: