7. Vattenbruk

Vattenbruk kan certifieras enligt KRAVs regler om det bedrivs i enlighet med Rådets förordning (EG) nr 834/2007 och tillämpningsföreskrifterna i kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 och följer KRAVs allmänna regler i kapitel 2 och 3, samt regler för märkning och marknadsföring i kapitel 20.