15. Restaurang, storhushåll och servering samt kedjecertifiering

Restauranger, storhushåll och serveringar kan certifiera sig enligt reglerna i detta kapitel. Förutom dessa regler ska du också följa relevanta delar i kapitel 2, 3 och 20.

Reglerna i kapitel 15 omfattar alla former av restauranger, storhushåll och serveringar. Även mindre produktionsenheter som exempelvis gruppboenden och förskolor omfattas. Fortsättningsvis benämns alla dessa verksamheter som restauranger i det här kapitlet.

Detta kapitel innehåller: