15. Restaurang, storhushåll och servering samt kedjecertifiering

Reglerna i kapitel 15 omfattar alla former av restauranger, storhushåll och serveringar. Även mindre produktionsenheter som exempelvis gruppboenden och förskolor omfattas. Fortsättningsvis benämns alla dessa verksamheter som restauranger i det här kapitlet.

Detta kapitel innehåller: