7. Vattenbruk

Du som är certifierad för vattenbruksproduktion ska också följa de allmänna reglerna i kapitel 2 och 3, samt reglerna i kapitel 20.

Detta kapitel innehåller: