4. Växtodling

Du som är certifierad för växtodling ska också följa de allmänna reglerna i kapitel 2 och 3, samt reglerna i kapitel 20. De regler som inte gäller växthusproduktion är i rubriken markerade med ”gäller inte växthus”.

Detta kapitel innehåller: