3. Allmänna verksamhetsregler

I detta kapitel finns verksamhetsregler för dig som är certifierad enligt KRAVs regler. Om du bedriver din verksamhet utanför EU/EES ska du följa reglerna i avsnitt 3.10 istället för reglerna i avsnitt 3.1 till 3.9.

Följande regler i kapitel 3 gäller hela verksamheten för alla KRAV-certifierade företag oavsett om företaget har någon produktionsplats med produktion eller inte:

  • Regelavsnitt 3.1, exempelvis respektera mänskliga rättigheter (3.1.2), följa lagstiftning om socialt ansvar (3.1.3), säkra och hygieniska boendeförhållanden (3.1.5).
  • Regelavsnitt 3.6, exempelvis omsorg om natur- och kulturmiljöer (3.6.1), farligt avfall (3.6.3) och systematiskt miljöarbete (3.6.8).
  • Reglerna 3.7.1–3.7.2 som gäller sparsamt körsätt för transport- och arbetsfordonsförare och säljare i företaget.

Följande regler i kapitel 3 gäller endast de KRAV-certifierade företag eller de produktionsplatser som har produktion:

  • Regelavsnitt 3.2 som gäller vid hantering och lagring av KRAV-certifierad produkt.
  • Regelavsnitt 3.3 som gäller användning av ämnen och material i KRAV-certifierad produktion.
  • Regelavsnitt 3.4 som gäller rutiner för rengöring- och desinfektionsåtgärder samt skadedjursbekämpning, där du bedriver KRAV-certifierad produktion.
  • Regelavsnitt 3.5 som gäller förpackning av KRAV-certifierade produkter.
  • Regelavsnitt 3.7 som gäller användning av förnybar el, energieffektivisering och energikartläggning där KRAV-certifierad produktion sker.

 

Detta kapitel innehåller: