19. UTGÅTT

Kapitlet har utgått

Reglerna för certifiering av kedjor är från och med 1 januari 2021 endast tillämpliga för Restauranger och storkök. Därför har reglerna i detta kapitel flyttas till Kapitel 15 Restauranger och storkök respektive till Kapitel 18 Regler för certifieringsorgan.