16. Import och införsel av produkter

Du som är certifierad för import och införsel ska också följa de allmänna reglerna i kapitel 2 och 3, samt reglerna i kapitel 20. I detta kapitel finns de regler som ska uppfyllas i produktionen av produkter som sedan ska KRAV-märkas. Grundläggande är att produkterna ska vara certifierade enligt EU-förordning (EU) 2018/848 om ekologisk produktion. Utöver det ska tilläggskraven i detta kapitel uppfyllas av verksamheter som inte är KRAV-certifierade. Kapitlet beskriver hur du som är certifierad för import och införsel, kan avgöra om en produkt är möjlig att KRAV-märka.

Om du importerar eller för in produktionshjälpmedel och vill KRAV-märka dem med KRAVs särskilda märke för produktionshjälpmedel ska du följa reglerna i kapitel 12. Regel 12.1.9 beskriver vad som gäller vid import och införsel.

Detta kapitel innehåller: