12. Produktionshjälpmedel

Du som är certifierad för tillverkning och marknadsföring av produktionshjälpmedel ska också följa de allmänna reglerna i kapitel 2 och 3, samt reglerna i kapitel 20.

Även du som endast hanterar eller lagrar KRAV-certifierade produktionshjälpmedel, som inte är förpackade, ska vara certifierad för produktionshjälpmedel. Reglerna i kapitel 12 berör dock inte dig, men du ska följa de allmänna reglerna i kapitel 2, 3 och 20, och särskilt uppmärksamma reglerna i avsnitt 3.2 som berör hantering och lagring av KRAV-certifierade råvaror och produkter.

Reglerna i detta kapitel är KRAVs egna, med ett fåtal undantag. Vi har därför endast märkt ut de regler som baseras på EU-förordningen.

Detta kapitel innehåller: