5.5 Fjäderfän

I detta avsnitt finns de djurslagsspecifika reglerna för KRAV-certifierade fjäderfän, som du ska följa och tillämpa tillsammans med avsnitt 5.1 (Gemensamma regler för alla djurslag).

Observera att EU-kommissionen tagit fram en ny EU-förordning för ekologisk produktion som börjar gälla 1 januari 2022. I den har många av detaljreglerna för fjäderfä ändrats. Dessa ändringar påverkar till exempel användningen av verandor, antalet utgångshål, flockindelning i rastgården, med mera.

Avsnittet innehåller: