5.3 Får och getter

I detta avsnitt finns de djurslagsspecifika reglerna för KRAV-certifierade får och getter, som du ska följa och tillämpa tillsammans med avsnitt 5.1 (Gemensamma regler för alla djurslag).

Avsnittet innehåller: