9.4 Ämnen i kontakt med livsmedel

Det här avsnittet handlar om vilka ämnen som inte får komma i kontakt med livsmedel och vilka medel som får användas vid tvätt av ägg.