2.9 Sekretess

Utan ditt tillstånd får varken ditt certifieringsorgan eller KRAV lämna ut information om din affärsverksamhet och produktionsmetoder till någon annan, förutom i följande fall:

  • KRAV har rätt att lämna ut information om man kan visa att informationen redan var allmänt känd. (K)
  • Ditt certifieringsorgan och KRAV har rätt att offentliggöra information om en domstol eller myndighet kräver det. Certifieringsorganet och KRAV ska då snarast underrätta dig som ansluten om att man har offentliggjort den informationen. (EU)
  • KRAV får använda uppgifter om och från dig som ansluten, även om uppgifterna annars skulle vara sekretessbelagda, om syftet är att utveckla den ekologiska marknaden genom exempelvis publicering av statistik. En förutsättning är då att det inte går att identifiera dig som är ansluten. (K)
  • Ditt certifieringsorgan ska lämna ut de uppgifter det har om din produktion till KRAV om KRAV begär det. Då gäller sekretess för KRAV enligt denna regel. (K)
  • Certifieringsorganet och KRAV har rätt att lämna ut uppgifter om att den anslutne bryter mot eller har avvikit ifrån KRAVs regler och på vilket sätt detta i så fall har skett. (EU)
  • Certifieringsorganen ska lämna uppgifter till varandra i samband med att en kund byter certifieringsorgan eller i samband med att de utreder avvikelser. (EU)