3.2 Hantering av KRAV-certifierad produkt genom hela produktionskedjan

I det här avsnittet finns regler om hur du ska hantera KRAV-certifierade produkter. Reglerna gäller hela produktionskedjan, alltså exempelvis också inom växtodling, djurhållning och olika steg i tillverkningen av KRAV-certifierade produkter. Reglerna gäller även vid lagring.