3.4 Minskad miljö- och hälsopåverkan från hygienarbete

Det här avsnittet innehåller regler för hygienarbete.