4.10 Utsäde och annat växtförökningsmaterial

Avsnittet beskriver vilka krav det finns på utsäde och annat växtförökningsmaterial.

Om du odlar utsäde till försäljning ska utsädeslagstiftningen följas. Utsäde av lantbruksväxter ska vara certifierat enligt lagstiftningen. Undantag finns för så kallade bevarandesorter. Utsäde av köksväxter ska vara certifierat eller uppfylla de krav för kontrollerat standardutsäde som Jordbruksverket föreskriver, se www.jordbruksverket.se.