15.5 Kedjecertifiering

Reglerna för certifiering av kedjor kan du tillämpa tillsammans med de övriga reglerna i detta kapitel.

I avsnittet beskrivs (K):

  • vilka enheter som kan ingå i kedjecertifieringen
  • när enheterna behöver indelas i grupper
  • kravet på internrevision av alla enheter
  • kedjans struktur, rutiner och ansvarsfördelning
  • hur kedjan ska göra för att certifieringsorganet ska kunna sköta kontrollen utan att behöva besöka varje enhet
  • hur internrevisionen ska arbeta, samt dess kompetens och befogenheter.