20.6 Frivillig ursprungsmärkning

Reglerna i detta avsnitt handlar om KRAVs frivilliga ursprungsmärkning för svenskproducerade produkter.