16.11 Produkter certifierade enligt andra regelverk som EU erkänner

EU erkänner certifieringsorgan och länder utanför EU enligt förordning (EU) 2018/848. Erkännandena kan vara begränsade till vissa produktkategorier och innehålla specificerade krav på ursprung